جزئیات محصول

سیستم مدیریت انبار

در دسته سیستم های نرم افزاری


 • امکان تعریف ساختار کدینگ کالا به صورت کاملاً پارامتریک و چند لایه
 • امکان تعریف انواع گروه بندی کالا از دیدهای مختلف
 • امکان استفاده از سریال کالا در زمان ورود و خروج کالا به انبار (برای کالاهای سریال دار)
 • امکان تعریف کامل انواع گروه های مشخصات فنی و مقادیر هر یک از آنها
 • امکان ثبت مشخصات فنی به ازاء هر کالا به صورت ردیفی و جلوگیری از ثبت کالاهای تکراری
 • امکان تعریف 6 جدول ویژگی شناور جهت رهگیری موجودی کالا در تفکیک های مختلف
 • امکان تعریف کدینگ رابط انبار و حسابداری به صورت پارامتریک جهت سهولت عملیات ارسال اسناد حسابداری
 • امکان تعریف انبار به تعداد دلخواه در نرم افزار
 • امکان تعریف کلیه مشخصات کالا (کد، نام، واحد اندازه گیری، نوع، مشخصات فنی، انبارهای مرتبط، روش قیمت گذاری، سریال پذیری و ...)
 • امکان ثبت انواع درخواست کالای مرکز هزینه، پروژه، دارائی ثابت و ...
 • امکان تعریف انواع اسناد وارده انبار (خرید داخلی، خارجی، تولید، امانی، انتقالی، انواع مرجوعی و ...)
 • امکان اعلام تاریخ مصرف اقلام در فروشگاه جهت جلوگیری از انقضاء کالا
 • امکان تعریف انواع اسناد صادره انبار (مصرف مرکز، مصرف پروژه، فروش، امانی، انتقالی، انواع مرجوعی و ...)
 • امکان ثبت صادره های انتقالی و تولید رسید انتقالی متناظر به صورت اتوماتیک و یا از طریق فراخوانی
 • امکان تخصیص تفصیلی های شناور به یکایک ردیف های وارده ها و صادره ها
 • امکان تخصیص شماره سریال، شماره عطف و شماره ارجاع به کلیه فرآیندهای انبار جهت کنترل آنها
 • پشتیبانی از روش های قیمت گذاری استاندارد میانگین موزون، Fifo و شناسایی ویژه
 • گزارش گردش کالا به تفکیک های انبار، کالا، طرف، گروه کالا، ویژگی ها و ...
 • گزارش موجودی کالا به کلیه تفکیک های فوق
 • گزارش جامع رسید با تفکیک کلیه فیلدهای تفکیک پذیر در سربرگ رسید و ردیف های رسید
 • گزارش جامع صادره با تفکیک کلیه فیلدهای تفکیک پذیر در سربرگ رسید و ردیف های رسید
 • گزارش کاردکس کالا با ویژگی های مشمول کنترل موجودی
 • گزارش مرور و آنالیزور انبار و ...
 • امکان ثبت انبارگردانی به تفکیک انبار و فیلتر تاریخ
 • ثبت انبارگردانی در سه مرحله : شمارش اوّل ، شمارش دوّم ، شمارش نهایی و اعلام مغایرت موجودی انبار
 • نمایش فهرست انبارگردانی و قابلیت ویرایش آن

سوالات متدوال

سوالات متدوال در مورد این محصول