جزئیات محصول

سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان

در دسته سیستم های نرم افزاری


 • داشبورد مدیریتی
 • مدیریت حساب ها ( Account ) - مشتریان حقوقی یا گروهی
 • مدیریت مخاطبین - مشتریان حقیقی یا زیر مجموعه حساب ها
 • مدیریت کاربران
 • درخواست ها (تیکتینگ)
 • فروش
 • تاریخچه تماس ها
 • تاریخچه پیامک ها
 • یادداشت ها
 • مدیریت اطلاعیه ها
 • اتصال به مرکز تلفن
 • مدیریت محصولات و قطعات
 • مدیریت گردش کار ( WorkFlow )

سوالات متدوال

سوالات متدوال در مورد این محصول