• تحلیل و طراحی نرم افزار

  تحلیل و طراحی نرم افزار

 • طراحی و پیاده سازی شبکه

  طراحی و پیاده سازی شبکه

 • خدمات مشاوره و نظارت

  خدمات مشاوره و نظارت

 • مدیریت و زمانبندی پروژه های نرم افزاری

  مدیریت و زمانبندی پروژه های نرم افزاری

 • امنیت شبکه

  امنیت شبکه

 • ناوشگران عصر پارسه

  ناوشگران عصر پارسه

 • توسعه و پیاده سازی نرم افزار

  توسعه و پیاده سازی نرم افزار
نام محصول: Navosh UTM

Navosh UTM
قابلیت های محصول:
Navosh UTM

 محصول Navosh UTMدر مدل های ذیل موجود می باشد.
1. SoHo
2. RoBo
3. Enterprise

لطفاً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با آدرس Info@navoshgaran.com مکاتبه نمایید
قیمت: -- تومان