• تحلیل و طراحی نرم افزار

  تحلیل و طراحی نرم افزار

 • طراحی و پیاده سازی شبکه

  طراحی و پیاده سازی شبکه

 • خدمات مشاوره و نظارت

  خدمات مشاوره و نظارت

 • مدیریت و زمانبندی پروژه های نرم افزاری

  مدیریت و زمانبندی پروژه های نرم افزاری

 • امنیت شبکه

  امنیت شبکه

 • ناوشگران عصر پارسه

  ناوشگران عصر پارسه

 • توسعه و پیاده سازی نرم افزار

  توسعه و پیاده سازی نرم افزار


ارتباط با ما

آدرس: تهران – خیابان میرداماد– تقاطع مدرس - ضلع شمال شرقی پل میرداماد – ساختمان 265– واحد 7

تلفن: 22905450    دورنگار: 22905451

 
select